Toku Atsurai Shapu, Honesuki Kaku 145mm Couteau 203 lame.jpg
sale

Toku Atsurai Shapu, Honesuki Kaku 145mm

229.00 920.00
Toku Atsuraï Kawamura, Honesuki Kaku Couteau 185 lame.jpg
sale

Toku Atsuraï Kawamura, Honesuki Kaku

205.00 820.00
Sugimoto CM, Honesuki Kaku 150mm Couteau 172 lame.jpg

Sugimoto CM, Honesuki Kaku 150mm

305.00
Sugimoto CM, Honesuki Maru 140mm Couteau 173 lame.jpg

Sugimoto CM, Honesuki Maru 140mm

315.00