Toku Atsuraï Shapu, Sakimaru 240mm Couteau 196 lame.jpg
sale

Toku Atsuraï Shapu, Sakimaru 240mm

395.00 1,580.00
Toku Atsuraï Kawamura, Sakimaru 240mm Couteau 180 lame.jpg
sale

Toku Atsuraï Kawamura, Sakimaru 240mm

285.00 1,140.00